Lantern Slides - Box Miscellaneous

Previous Slide                                                                                                                                            Next Slide Box Miscellaneous - 40
Box Miscellaneous-40 Stocks Hill & Mistress Lane (No on slide 47)