Lantern Slides - Box 18

Previous Slide                                                                                                                                            Next Slide  Box 18-20 White Hart Yard, Briggate 1893 (Godfrey Bingley)
Box 18-20 White Hart Yard, Briggate 1893 (Godfrey Bingley)