Lantern Slides - Box 4

Previous Slide                                                                                                                                            Next Slide Box 4-56 Holbeck Towngate Alf Mattison
Box 4-56 Holbeck, Towngate, Alf Mattison